Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Nejprodávanější produkty

Informace

MEMORANDUM INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

(vydaná v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

 

Firma Grizz.cz s.r.o. byla založena v roce 2015 jako pokračování úspěšného prodejce www.tabornickepotreby.cz, které na českém internetu fungují od roku 2009. Od tohoto roku jsme dodali velké množství zboží našim zákazníkům, kteří jsou nadmíru spokojeni s našimi službami. Od roku 2014 pracujeme na vývoji vlastního výrobního programu, který se neustále rozšiřuje a jeho vývoj je reakcí na požadavky zákazníků. Vzhledem k tomu, že se dlouho pohybujeme v neziskovém sektoru, víme, že cena je jedním z nejdůležitějších kritérií, proto vám nyní nabízíme možnost objednávat přímo u výrobce, bez zbytečných provizí obchodníkům a zprostředkovatelům. Všechny naše výrobky najdete výhradně v internetovém obchodě www.tabornickepotreby.cz.

Tato činnost je zásadní měrou závislá na zpracování dat a informací. Zpracovávají se nejen interní informace, ale i informace typu „osobní údaj“ popř. „citlivý osobní údaj“ ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob.

____________________________________________________________

Vážení,

společnost Grizz.cz s.r.o. („společnost Grizz.cz“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Grizz.cz zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Grizz.cz s.r.o. (www.tabornickepotreby.cz; www.xgastro.cz; www.booban.cz; www.mevashop.cz;), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Grizz.cz dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

1.Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Grizz.cz protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Grizz.cz sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Zpracováním protokolových souborů zpracovává společnost Grizz.cz následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Grizz.cz navštívil;

 • IP-adresa;

 • datum přístupu a doba přístupu;

 • případný dotaz návštěvníka;

 • kód odpovědi http;

 • přenášené skupiny dat;

 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2.Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Grizz.cz za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti Grizz.cz rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost Grizz.cz za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Grizz.cz zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost Grizz.cz zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Grizz.cz sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Grizz.cz (viz níže), tak zasláním e-mailu na e-mailovou adresu (viz. níže). Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Grizz.cz možné.

3.Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.tabornickepotreby.cz; www.xgastro.cz; www.booban.cz; www.mevashop.cz; bude společnost Grizz.cz zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu:

 • jméno,

 • příjmení,

 • e-mailová adresa,

 • telefonický kontakt

 • adresa pro doručení zboží,

 • pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Grizz.cz provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Společnost Grizz.cz bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Grizz.cz provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu (např. společnost na zpracování účetnictví). V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Grizz.cz osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

4.Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.tabornickepotreby.cz; www.xgastro.cz; www.booban.cz; www.mevashop.cz; bude společnost Grizz.cz zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce (www.tabornickepotreby.cz; www.xgastro.cz; www.booban.cz; www.mevashop.cz;). Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Grizz.cz zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Grizz.cz), max. však 90 dnů.

Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost Grizz.cz provádět sama nebo prostřednictvím externí účetní (IČO: 73669873), anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

5.Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Grizz.cz na svých webových stránkách cookie soubory.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Seznam veškerých cookie souborů, které společnost Grizz.cz shromažďuje na svých webových stránkách:

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

 

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Grizz.cz službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Grizz.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnut zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Grizz.cz i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Grizz.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde_ https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs .

6.Užívání sociální pluginů

Webové stránky společnosti Grizz.cz obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Grizz.cz, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

7.Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností Grizz.cz nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Grizz.cz zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Grizz.cz zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Grizz.cz zpracovává;

 2. právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 3. právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 4. právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 5. právo na přenositelnost osobních údajů;

 6. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Grizz.cz zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Grizz.cz (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Grizz.cz zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Grizz.cz jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Grizz.cz zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

8.Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

 

 

Grizz.cz s.r.o.

Sídlo a korespondenční adresa:

Rybitví 294, 533 54 Rybitví

IČO: 03890058,

DIČ: CZ03890058

 

 

Provozovna:

Rybitví 294 (RY101a) – vchod z boku budovy

533 54 Rybitví

Zapsaná pod spisovou značkou C 34891 u Krajského soudu v Hradci Králové

Č.Ú.: 2700766284 / 2010

Tel: +420 607 726 001

Mail: info@grizz.cz, info@grizzly.cz

Datová schránka: q6py3iy

 

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

Vedení společnostiGrizz.cz s.r.o.